Bag driften af sportscenter står:


Den Selvejende institution Silkeborg Sportscenter

 

Cvr. nr.:   30156722


Bank:      SparNord Silkeborg 9225  2250009413

Revisor:   Revisonshuset Tal og Tanker, Poul H. Borghus


Bestyrelsessammensætning:

Formand - udpeget af bestyrelsen

Lars Bundgaard

lb@kabelmail.dk

 

Næstformand - udpeget af bestyrelsen

Claus S. Rytter

clausrytter@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem - udpeget af Silkeborg Byråd

Kern Oddershede

Kern.oddershede@silkeborg.dk

 

Bestyrelsesmedlem - udpeget af brugerne

Søren Bech Morsing (Silkeborg Squash Klub)

soren@wem.dk

 

Thomas Lauvring (Silkeborg Skøjteforening) - udpeget af brugerne

tl@ssf1896.dk


Charlotte Lindgaard Møller (Silkeborg Pigerne og Drengene) - udpeget af brugerne

charlotte_moller@icloud.com